ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีรับใบ ปพ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายสุรพงษ์  สมบัติหลาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า/ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง  เป็นประธานพิธีมอบใบ ปพ.๑ และวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า,  โรงเรียนบ้านหนองแต้, โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ   สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ เป็นอย่างมาก ให้กับผู้ปกครอง ที่เห็นความสำเร็จของบุตรหลาน ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,07:11   อ่าน 799 ครั้ง