ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
นายประกาศิต  พิศวงปราการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  เป็นประธานจัดงาน วันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และได้แสดงความสามารถ การแต่งกลอน การอ่านกวีนิพนธ์ต่างๆ  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  สพป.ชย.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,14:54   อ่าน 476 ครั้ง