ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายปัญญา  ถนอมชีพ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ , คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมีอัตราสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และวางแผนดำเนินการโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีความรู้ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,14:20   อ่าน 470 ครั้ง