ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เพื่อแสดงว่า เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,14:26   อ่าน 374 ครั้ง