ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณี ส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้
นายประกาศิต  พิศวงปราการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา พร้อมด้วยคณะคุณครู ได้นำนักเรียนไปร่วมงานประเพณี ส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ในวันที่ ๔ , ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ อาคารโดม ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแสดงสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ , ได้ชมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และได้เที่ยวชม ชอป สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 496 ครั้ง