ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า/ประธานคณะกรรมการฯ , นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้/คณะกรรมการฯ , นางณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ  ศึกษานิเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒/คณะกรรมการฯ  ได้กรุณาให้เกียรติมานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งมี นายประกาศิต พิศวงปราการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา พร้อมด้วยคณะคุณครู ให้การต้อนรับ  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ  ขอบคุณครับ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,15:05   อ่าน 305 ครั้ง