ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
นายประกาศิต  พิศวงปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา พร้อมด้วยคณะคุณครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ บริเวณโดมหน้าที่ว่าอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมี นายณัฐวุฒิ  ถุนนอก  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นประธานในพิธีฯ และในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้นำนักเรียน จิตอาสา พัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  " ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "  ณ  วัด และ สถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่มีต่อปวงชนชาวไทย หาที่สุดมิได้

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,11:20   อ่าน 231 ครั้ง