ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโดม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโดม เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการชุมชน  เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความเมตตา กรุณา จาก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา , กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , คณะคุณครู , ศิษย์เก่า รร.กศ. , ผู้นำชุมชน , ผู้ปกครองเรียน และ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ได้มาร่วมถวายผ้าป่าการศึกษา ในครั้งนี้  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ    ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงโปรดดลบันดาล ประทานพร ให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,11:03   อ่าน 204 ครั้ง