ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโดม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (อ่าน 200) 06 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ (อ่าน 223) 06 ธ.ค. 62
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 305) 24 ก.ย. 62
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (สร้างโดม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา) (อ่าน 820) 19 ก.ย. 62
นักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 252) 18 ก.ย. 62
งานประเพณี ส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ (อ่าน 496) 04 ก.ย. 62
การตรวจติดตาม การติดตั้งและการใช้บริการบ้านน้ำดื่ม (อ่าน 405) 03 ก.ค. 62
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (อ่าน 369) 17 มิ.ย. 62
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 470) 28 มี.ค. 62
รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (อ่าน 432) 28 มี.ค. 62
To Be Number One อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (อ่าน 495) 10 ม.ค. 62
เดิน วิ่ง เพื่อคนเกษตรสมบูรณ์ ไร้พุง (อ่าน 506) 04 ม.ค. 62
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ มอบบ้านน้ำดื่ม (อ่าน 449) 24 ธ.ค. 61
นักเรียน ทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 397) 04 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส (อ่าน 337) 22 พ.ย. 61
กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 355) 10 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๘ (อ่าน 451) 14 ต.ค. 61
การฝึกทักษะอาชีพนักเรียน (อ่าน 577) 14 ต.ค. 61
วีดิทัศน์ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ (อ่าน 384) 10 ส.ค. 61
รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 390) 08 ส.ค. 61
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 304) 07 ส.ค. 61
สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๖๑ (อ่าน 332) 01 ส.ค. 61
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 326) 02 ก.ค. 61
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 326) 14 มิ.ย. 61
นักเรียน เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 334) 30 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 307) 30 พ.ค. 61
สายธารน้ำใจ ไหลมา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 317) 11 พ.ค. 61
การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา (อ่าน 377) 05 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 366) 20 มี.ค. 61
ส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (อ่าน 452) 20 มี.ค. 61
ขอเรียนเชิญ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 644) 07 มี.ค. 61
นักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 370) 05 มี.ค. 61
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 462) 05 มี.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ทุ่งกะมัง (อ่าน 1016) 22 ก.พ. 61
ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้าง อนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.๕ (อ่าน 391) 15 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน (อ่าน 528) 13 ธ.ค. 60
คณะคุณครูและนักเรียน รับของพระราขทานจิตอาสาเฉพาะกิจ (อ่าน 422) 23 พ.ย. 60
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ ช่วยพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา (อ่าน 419) 20 พ.ย. 60
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ช่วงชั้นที่ ๓ (อ่าน 344) 20 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับ ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์คนใหม่ (อ่าน 477) 16 พ.ย. 60